Sàn Gỗ Teak

QUY CÁCH SÀN GỖ TEAK LÀO PHỔ BIẾN ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ)
15 x 90 x 450mm (Solid) Mét vuông 790.000
15 x 90 x 600mm (Solid) Mét vuông 820.000
15 x 90 x 750mm (Solid) Mét vuông 850.000
15 x 90 x 900mm (Solid) Mét vuông 880.000
15 x 90 x 1200mm (Solid) Mét vuông 940.000
15 x 120 x 450mm (Solid) Mét vuông 920.000
15 x 120 x 600mm (Solid) Mét vuông 950.000
15 x 120 x 900mm (Solid) Mét vuông 1.020.000
18 x 120 x 900mm (Solid) Mét vuông 1.150.000
Len Chân Tường (Solid) Mét dài 180.000

Lưu ý:

Hotline tư vấn: 0903 333 785