Sàn gõ đỏ

 

QUY CÁCH SÀN GỖ GÕ ĐỎ NAM PHI ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ)
15 x 90 x 450mm (Solid) Mét vuông 920.000
15 x 90 x 600mm (Solid) Mét vuông 1.050.000
15 x 90 x 750mm (Solid) Mét vuông 1.070.000
15 x 90 x 900/1200mm (Solid) Mét vuông 1.120.000
15 x 120 x 450mm (Solid) Mét vuông 950.000
15 x 120 x 600mm (Solid) Mét vuông 1.050.000
15 x 120 x 750mm (Solid) Mét vuông 1.090.000
15 x 120 x 900mm (Solid) Mét vuông 1.230.000
18 x 120 x 900mm (Solid) Mét vuông 1.290.000
15 x 90 x 900mm (Ghép FJL) Mét vuông 780.000
Len Chân Tường (Solid) Mét dài 185.000

 

Hotline tư vấn: 0903 333 785